Входящи номера на продуктите към ИАЛ:
 

За RADCOV2 – Вх.№ ИАЛ-11152/19.3.2020

За RADCOV4 – Вх.№ ИАЛ-45576/28.10.2020

За RADCOV5 – Вх.№ ИАЛ-45575/28.10.2020